Det förekommer cookies på alicestenlof.com. Genom att fortsätta läsa på alicestenlof.com godkänner du detta. Läs mer om cookies här.

09:55 | August 17, 2017

Om att vara en prestationsprinsessa

“Hur orkar du med att ha så mycket på G hela tiden? har du några tips? <3”

Blouse: Similar HERE as dress/ Skirt: HERE – adlinks

Någonting som hänt sedan jag flyttade till Stockholm är att jag precis som frågan antyder, har saker på G hela tiden. Vare sig det är jobb, event, flytt, möten eller träning så är det alltid någonting som skall göras och tänkas på. Det är en stor omställning från att ha bott i Göteborg eftersom Stockholm är som många säger en väldigt stressig stad. Här ska man göra karriär, träna, mingla och hinna ha ett privatliv – allt på samma gång. Jag vet inte om det egentligen är så beundransvärt att någon hinner med så mycket under en dag att den inte hinner sitta ner och andas i två minuter. Att äta sin lunch framför datorn samtidigt som man jobbar för att effektivisera tiden. Jag sitter tex så fort jag är på tunnelbanan på väg någonstans och svarar på alla mail som kommer in, istället för att lägga undan telefonen och ge mig själv en stund att tänka klart.

Ofta talar man om begreppet “prestationsprinsessa” – någon som med stark drivkraft vill göra, kunna och hinna med allt. Någon som strävar efter perfektion utan utrymme för misslyckanden.

Eftersom kvinnor har begåvningen att göra flera saker samtidigt tas det allt för ofta till extrema nivåer som nästan drar oss till bristningsgränsen. Jag som har två jobb har tex alltid någonting som jag måste göra vare sig det angår mitt ena jobb på Elly Pistol eller allt som har med min blogg att göra. Att då känna prestationsångest i att ge 100% i de båda gör att mitt huvud får svårt att klart tänka i varken det ena eller det andra. När man har så många osorterade tankar och måsten i huvudet blir det istället till en enda stor stressklump som börjar tidigt på morgonen och som släpper först alldeles för sent på kvällen.

Så mitt slutgiltiga svar på din fråga är att nej, sanningen är att jag orkar inte ha så mycket på G hela tiden. Jag hade mått bra av att ha hälften så mycket att göra men då känner jag att jag underpresterar. Ett ohälsosamt beteende egentligen som jag skulle tipsa om att försöka undvika….

Kramis!

“How do you manage to do all these things all the time? do you have any tips? <3”

//Something that happened since I moved to Stockholm is that, just as the question suggests, I have things to do all the time. Whether it’s job related, events, moving, meetings or working out, there’s always something to be done and thought about.

It’s a big change from having lived in Gothenburg because Stockholm is like many say a very stressful city. Here you have to do a career, work out, mingle and have a private life, all at the same time. I do not know if it’s so admirable that somebody gets so much done in one day that they can not sit down and breathe for two minutes. To have lunch in front of the computer while working to make time more efficient. For example, I’ll be as soon as I’m on the subway on my way somewhere responding to all the email that comes in, instead of putting away the phone and giving myself a moment to think clearly.

Often, the term “performance princess” is used – someone who wants to do, know and do with everything with strong driving force. Someone who strives for perfection without room for failures.

Since women have the ability to do several things at the same time, they are all too often taken to extreme levels that almost go to the burden of limitation. For example, I who have two jobs always have something I have to do whether it’s regarding my job at Elly Pistol or anything that has to do with my blog. Knowing the performance anxiety of giving 100% in both makes my head difficult to think clearly in neither. When you have so many unsorted thoughts in your head, it becomes a single big stress cluster that starts early in the morning and leaves only late in the evening.

So my definitive answer to your question is that no, the truth is that I can not have this much on my schedule at all times. I would have
liked to have half as much to do, but then I feel that I’m underperforming.

An unhealthy behavior actually that I would suggest everyone to avoid ….

Kisses!


6 kommentarer6 kommentarer om “Om att vara en prestationsprinsessa”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Jag accepterar villkoren som finns här

 • Så himla fina bilder! Gillar verkligen ljuset

  Reply
 • Förstår dig till hundra, jag funkar likadant. Bott i NYC i 10år och där gällde det att ge 110% i allt. Sen jag flyttat till Tyskland har det lugnat ned sig något men nu har jag svårt för lugnet. Jag är så van att alltid ha tusen bollar i luften att jag nu blir lätt uttråkad. Dålig vana!!

  Reply
 • Jag känner verkligen igen att man vill göra allting samtidigt och göra det till 100% så bra som möjligt men blir svårt då man har mycket annat på gång! Men kämpa på och gör det man tycker om helt enkelt! <3

  Reply
 • Vettigt svar! Xo tjejerna från Wearit

  Reply
 • Känner verkligen igen mig!!! Vad jobbar du med på Elly Pistol? 😊

  Reply
 • Vad jobbigt att du känner så! Jag tycker att du är jätteduktig 😊

  Reply